TUTUSTU ja VALITSE tärkeimmät (liike)toimintasovellukset, digitalisoi/tehosta onlinetoimintaa verkossa!  

Meidän asiantuntijamme kertovat mielellään lisää Odoo sovelluksista ja tuotannossa olevista ratkaisuista. Lisää tietoa saat myös ao. linkeistä ja sähköpostin kautta voit kysyä miten Odoo tukisi teidän toimintaa? Esittelemme mielellään Odoon suomenkieliset versiot.

Asiakaskyselystä ja projektihankkeesta tehdyn alustavan selvityksen jälkeen sopivin Odoo Group Finland jäsenyritys vastaa hankkeen etenemisestä ja hoitaa tarjous- sekä toimitussopimukset. Toteutusprojektissa jäsenyritykset tukevat toimitusta tiiminä osaamisensa mukaan keskinäisen yhteistyösopimuksen pohjalta.   

Pyydä Odoo-sovelluksen etä- esittelyä tai OdooXpress koekäyttöä! 

Myynnin & Oston, Tarjous >Tilaus >Toimitus >Laskutus pilvipalveluna :79€/kk.

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Asiakkuudenhallinta toiminnoilla hallitset koko myyntiprosessin vihjeestä myyntitilaukseen. Järjestelmällä on helppo hoitaa ja seurata asiakaskontaktit sekä asiakkaaseen liittyvät tarjoukset, tapaamiset, soitot ja myyntitoimet. 

Lisää tietoa: kari.lindgren@odoogroup.com 

Soita +358 40 1683133

Myynti-tilaus-laskutus

Myynnin sovelluksella hoidat tarjouskäsittelyn ja muunnat tarjoukset tilauksiksi sekä myynneiksi ja toimitat asiakkaalle laskut sähköisesti PDF muodossa tai verkkolaskuna. Voit hoitaa myyntitapahtumat kassa toimintana (POS) korttimaksulla. 

Lisää tietoa: veikko.vaataja@odoogroup.com 

Soita +358 40 1683133

Markkinointi ja tapahtumat

Markkinoinnin osajärjestelmällä toteutat kampanjoita esimerkiksi sähköpostilla, teet asiakaskyselyitä ja hallitset markkinointitapahtumia kuten esimerkiksi tämän sivuston Tapahtumat -sivulla. Tapahtumat luodaan Odoo-ohjelmistossa ja julkaistaan automaattisesti Odoo -järjestelmän omalla verkkosivuilla. 

Kysy kokeilusta: veikko.vaataja@odoogroup.com 

Soita +358 40 1683133

Verkkosivusto on liiketoiminta-alusta

Yrityksen verkkosivusto on paras liiketoiminta-alusta. Esittele yrityksen ydintoimintaa ja käytä sivuston ominaisuudet rekrytointi, verkkokauppa, asiakas- ja toimittaja portaalit, webinaarit ja blogit. Odoon verkkokauppa toimii verkkosivustomoduulin kautta

Kysy kokeilusta: veikko.vaataja@odoogroup.com 

Soita +358 40 1683133

Verkkokauppa tuo uutta liiketoimintaa

 Verkkokauppa keskustelee, myynnin, varaston ja kassatoiminnon kanssa. Verkkokaupan tilauksiin pääsee Odoo verkkosivuston kautta. Käyttäjäystävällinen tilaaminen, tuotteiden ylläpito on helppoa. Teknologia on täysin kilpailukykyinen muiden verkkokauppojen kanssa.

Lisää tietoa: kari.lindgren@odoogroup.com 

Soita +358 440 827 413

Myyntipiste POS kassatoiminto

Odoo kassamoduuli on myyntipiste- jälleenmyynti- ja vähittäiskaupan kassatoiminto. Asennus sekä  korttimaksulaitteet toimittaa ERPWare Oy. Kassamoduuli keskustelee myynnin- varastohallinnan ja kirjanpidon kanssa.

Kysy kokeilusta: kaj.sjoholm@odoogroup.com 

Soita +358 44 2506448

   

Ostot ja hankintatoimi

Ostotoiminnossa käsittelet ostotarjouspyynnöt ja tuotannon MRP- ostoehdotukset/tilaukset.   Järjestelmä mahdollistaa sähköiset tarjouspyynnöt ja kommunikoinnin toimittajan kanssa. Hankintatoiminto on integroitu taloushallintoon, valmistukseen ja varastonhallintaan. 

Konsultointi: kaj.sjoholm@odoogroup.com 

Soita +358 44 2506448

Varasto ja logistiikka

Tällä toiminnolla hallitset useita varastopaikkoja, automatisoit valmistuksen tapahtumia ja myynti toimituksia erä- tai sarjanumerokohtaisesti. Varastonhallinta tukee inventointia ja varaston arvostusta kuten painotettu keskihankintahinta tai FIFO. 

Konsultointi: kaj.sjoholm@odoogroup.com 

Soita +358 44 2506448

Valmistus- ja huolto ja korjaustoiminta

MRP valmistustoiminto tukee sekä tuote että asiakas tilausprojektin valmistusta tekeviä yrityksiä. Luo tuote -rakenteita, tuotantovaiheita ja suunnittele valmitustoiminnot. Ohjelmisto tukee myös toimitusketjun ja alihankinnan hallintaa.

            Konsultointi: kaj.sjoholm@odoogroup.com 

Soita +358 44 2506448

Projektitoimitus ja asiantuntijapalvelut

Projektinhallinnalla keräät projektikohtaisen laskentatiedon muista osajärjestelmistä ja lasket projektikohtaisen katelaskelman. Odoo'lla on helppo hallita projekteihin liittyvät tehtävät ja tapahtumat. Voit myös kätevästi seurata projektien edistymistä Lista-, Kanban- tai Gantt -näkymistä. 

Kysy kokeilusta: kari.lindgren@odoogroup.com 

Soita +358 440 827 413

Henkilöstö ja rekrytointi (HR)

Henkilöstöhallinnolla tehostat sisäistä ja ulkoista rekrytointiprosessia sekä varmistat oikean osaamisen organisaatiossa. Järjestelmä mahdollistaa tuntikirjaukset, poissaolojen/loma-aikojen hallinnan, työsopimusten ja osaamisprofiilien ylläpidon.

Lisää tietoa: kari.lindgren@odoogroup.com

Tai soita +358 440 827 413

Taloudenhallinta ja kannattavuus

Odoo - talousohjaus sisältää ulkoisen ja sisäisen kirjanpidon, raportoinnin sekä myyntisaatavien ja ostovelkojen hallinnan. Web-service maksuliikenneliittymällä hoidat sisään tulevat ja ulospäin lähtevät maksut sekä pankkitiliotteen käsittelyä.

Konsultointi: kaj.sjoholm@odoogroup.com 

Tai soita  +358 44 2506448