VALITSE alla se toiminto josta haluat tietää lisää.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää Odoo toimintojen ominaisuuksista ja tuotannossa olevista sovellusratkaisuista.    Lisää tietoa saat myös ao. meilin kautta esittämällä toimintokohtaisia kysymyksiä.  

Tutustu tästä demoversioon  (Tämä on linkki suoraan Odoo S.A demoihin.) 

Ota yhteyttä

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Asiakkuudenhallinta toiminnoilla hallitset koko myyntiprosessin vihjeestä myyntitilaukseen. Järjestelmällä on helppo hoitaa ja seurata asiakaskontaktit sekä asiakkaaseen liittyvät tarjoukset, tapaamiset, soitot ja myyntitoimet. 

Lisää tietoa: veikko.vaataja@odoogroup.com

Myynti-tilaus-laskutus

Tällä myynnin osajärjestelmällä hoidat tarjouskäsittelyn ja muunnat tarjoukset tilauksiksi sekä  myynneiksi ja toimitat asiakkaalle laskut sähköisesti PDF muodossa tai verkkolaskuna. Tai hoitaa myynti-tapahtumat kassa toimintana (POS) korttimaksulla. 

Lisää tietoa: sami.saksa@odoogroup.com

Markkinointi ja tapahtumat

Markkinoinnin osajärjestelmällä toteutat kampanjoita esimerkiksi sähköpostilla, teet asiakaskyselyitä ja hallitset markkinointitapahtumia kuten esimerkiksi tämän sivuston Tapahtumat -sivulla. Tapahtumat luodaan Odoo-ohjelmistossa ja julkaistaan automaattisesti näillä Odoo -järjestelmän omalla verkkosivuilla. 

Lisää tietoa: veikko.vaataja@odoogroup.com

Ostot ja hankintatoimi

Ostotoiminnossa käsittelet ostotarjouspyynnöt ja tuotannon MRP- ostoehdotukset/tilaukset.  Järjestelmä mahdollistaa sähköiset tarjouspyynnöt ja kommunikoinnin toimittajan kanssa. Ostojärjestelmä on integroitu taloushallintoon ja valmistukseen ja varastonhallintaan muiden osajärjestelmien tavoin. 

Lisää tietoa: kaj.sjoholm@odoogroup.com

Varasto ja logistiikka

Tällä toiminnolla hallitset useita varastopaikkoja, automatisoit valmistuksen tapahtumia ja myynti toimituksia erä- tai sarja- numerokohtaisesti. Varastonhallinta tukee inventointia ja varaston arvostusta kuten painotettu keskihankintahinta tai FIFO. 

Lisää tietoa: kaj.sjoholm@odoogroup.com

Projektit ja asiantuntijapalvelut

Projektinhallinnalla keräät projektikohtaisen laskentatiedon muista osajärjestelmistä ja lasket projektikohtaisen katelaskelman. Odoo'lla on helppo hallita projekteihin liittyvät tehtävät ja tapahtumat. Voit myös kätevästi seurata projektien edistymistä Lista-, Kanban- tai Gantt -näkymistä. 

Lisää tietoa: kari.lindgren@odoogroup.com 

Henkilöstö ja rekrytointi (HR)

Henkilöstöhallinnolla tehostat sisäistä ja ulkoista rekrytointiprosessia sekä varmistat oikean osaamisen organisaatiossa.  Järjestelmä mahdollistaa tuntikirjaukset, poissaolojen/loma-aikojen hallinnan, työsopimusten ja osaamisprofiilien ylläpidon.

Lisää tietoa: kari.lindgren@odoogroup.com

Taloudenhallinta ja kannattavuus

Odoo - talousohjaus sisältää ulkoisen ja sisäisen kirjanpidon, raportoinnin sekä reskontrat myyntisaatavien ja ostovelkojen hallinnan.  Web-service maksuliikenneliittymällä hoidat sisään tulevat ja ulospäin lähtevät maksut sekä pankkitiliotteen käsittelyä.

Lisää tietoa: sami.saksa@odoogroup.com

Tuotanto ja valmistus

Odoo - MRP valmistustoiminto tukee hyvin tilaus / asiakas projektivalmistusta tekeviä yrityksiä. Järjestelmässä voi luoda tuoterakenteita, tuotantovaiheita, tuotantosoluja ja tehdä tuotannonsuunnittelua.  Lisäksi valmistusohjelmisto tukee toimitusketjun ja alihankinnan hallintaa.

Lisää tietoa: kaj.sjoholm@odoogroup.com