Odoo Group Finland:in yritykset ovat 2019 aikana kehittäneet Odoo-yritysohjelmistoon talousohjauksen ja kirjanpidon ulkoistamispalveluja ja sitä tukevia verkon kautta toimivia sähköisiä ratkaisuja eritysesti pienyrityksille. 

Ratkaisu sisältää mm. web- service pohjalta pankkiyhteydet ja sähköinen myynti- ja ostolaskujen käsittely operaattorina (apix.fi verkkolaskutus) sekä pankkitiliotteiden automaattinen käsittely.  Lisäksi on saatavilla Odoo ohjelmistoon valmis kassa (POS) toiminto ja korttimakupääte ratkaisu.   

Tarjoamme Odoo- ohjelmistoon talousohjauksen ja kirjanpidon osaavan yhteistyökumppanin ulkoistettuna palveluna.   

Palvelun toimittaa tällä hetkellä Odoo Group:ista ERPWare Oy selainliittymän kautta ulkoistettuna palveluna. ERPWaren henkilö toimii näin yrityksen osa-aikaisena talousvastuullisena ja myös tarvittaessa ohjelmiston pääkäyttäjänä.

Palvelutoiminta  on ensisijaisesti kehitetty sopiviksi Odoo avoimen lähdekoodin yritysohjelmiston kanssa ja käytössä asiakaan ei  maksa erikseen tapahtumien pohjalta laskutettavasta taloushallinto- ja kirjanpitotyöstä eikä korkeata kuukausimaksua erillisestä ohjelmistoliittymästä. 

Miltä kuulostaisi soveltaa ja käyttää Odoo- kirjanpito ohjelmistoa ilman lisenssi- tai tapahtumapohjaisia maksuja?  Mielestämme selvältä asiakashyödyiltä ja kilpailuedulta.

Miksi? Koska meidän lokalisoidussa Odoo ratkaisussa koko kirjanpito ja talousohjaus on integroitu yrityksen päivittäiseen toiminnanohjaukseen ja se hallitaan internetissä selaimen kautta, kaikki toimii samassa yritysohjelmistossa esim. myynti-ja ostolaskujen kirjanpitotapahtumat luodaan vain kerran ja oikein. 

Yritys saa itse tarpeen  mukaan valita mitkä talousohjauksen osa- alueet on toiminnan kannalta järkevää ulkoistaa palveluksi.                                                                         Esim. ulkoistetaan vain lakisääteinen kirjapito ja / tai sen lisäksi myynti- ja osto reskontran päivittäinen hoito.                                                                                                         Näin yritys voi keskittyä liiketoiminnanohjauksen kannalta tärkeään kustannus- kannattavuus seurantaan.                                                                                                                       Esim. tuotekannattavuus, projektitoimituksen kannattavuus ja työtunnit, varastoarvojen ja nimikkeiden seuranta, rahoitus ja kassavirran seuranta ja budjetointi.

Pienyrityksen näkökulmasta edellä mainitut tehtävät on tehokasta ja edullista hoitaa ja hallita asiantuntijan avulla ulkoistettuna talousohjauspalveluna.

Ulkoistetun palvelun veloitus perustuu talousohjauksen ja kirjanpidon peruspalveluiden osalta sovittuun hintaan plus lisätyöt eriteltynä.


Alla kuvaus laajemmasta sovellutuksesta missä talousohjaus on ulkoistettu osa-aikaiseksi ja hoidetaan suoraan selaimen kautta:  
 

Lisää tietoa Odoo Group Finlandin nykyisestä ulkoistamispalvelusta ja talousohjauksen soveltamisesta sekä palvelun toimittamisesta kertoo

Kaj Henrik Sjöholm  Puh.+358 44 2506448.


Haemme jatkuvasti Odoo- talousohjauksen ulkoistamispalvelutoimintaan yhteistyöyrityksiä ja/tai Odoo- ohjelmistoa omatoimisesti käyttäviä yrityksiä.

Yhteistyöyritys hoitaisi itsenäisesti selainliittymän kautta asiakkaan Odoo- ohjelmistossa ulkoistettuna palveluna talousohjauksen. 

Yhteistyökumppani toimisi samalla Odoo- yritysohjelmiston myyntikanavana.

Kiinnostuitko Odoo Group Finland:in toiminnasta ja haluatko tietää lisää mahdollisesta yhteistyöstä / kumppanuudesta?

Sopiiko että yhteistyöstä kiinnostuneet kertovat lisää puhelimen/sähköpostin kautta omasta toiminnasta niin jatkamme mielihyvin keskustelua? 

Kaj.Sjoholm@erpware.fi,  Puh. +358 44 2506448. 

Tai kysele ja ilmoita yhteistyö mahdollisuuksista / halusta Odoo Group Finland:in yritysryhmän jäsenien kautta: 

EMSystems Oy  http://www.emsystems.fi,  

ERPWare Oy   www.erpware.fi   

Simgo Oy Ab  https://www.simgo.fi/

Unkkuri Oy   https://www.unkkuri.com,