Odoo Group Finland - Palvelutarjonta - Yhteistyömuodot - Toimitustiimit

Ammattitaidolla - Asiantuntijat - IT arkkitehtuuri - Verkkopalvelut - Liiketoiminnan kehittäminen

Ohjelmistoyhtymä (OGF) toimii jäsenyritysten katto-organisaationa, tehtävänä tukea Odoo markkinointia ja  myyntiä sekä asiakaskyselyjä ja tarjoustoimintaa.

OGF-yhtymä kehittää ja tuottaa Odoo ohjelmiston soveltamiseen sopivia toiminta- ja toimitusmalleja, Odoo tukipalveluja, sovellutuskonsultointia, lisämoduulien kehitystä sekä ohjelmistoon sopivia teknologia-alustoja.

Odoo ohjelmiston ja palvelujen toimitukset hoidetaan itseohjautuvissa tiimeissä, jolloin toiminnasta tulee ketterää ja kustannustehokasta.

Toimitusprojekteissa asiakkaan tarpeeseen sopiva Odoo Group Finland jäsenyritys vastaa hankkeen etenemisestä ja käyttöönotosta. Muut jäsenyritykset tukevat toimituksia erikoisosaamisensa mukaan yhteistyösopimuksen pohjalta.


Odoo image and text block

Ohjelmistoyhtymän yhteistyö ja tehtävät 

Odoo yritysohjelmiston tuotteistaminen, uusien liiketoiminta- ja toimialamallien luominen Odoo- online ja internet teknologian alustalle. 

Odoo ohjelmistopalvelujen tarjonta, toteuttaa yhdessä asiakasprojekteja ja toimituksia ja hyödyntää Odoo ohjelmistoalustalla sopivinta palvelin- ja avoimen teknologian ratkaisua.

Odoo soveltamisen ja osaamisen yhdistäminen, varmistaa ammattitaitoiset Odoo palvelut digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja mahdollistaa riittävän kattavaa toimituskykyä.

Asiakaskyselyjen käsittely, austavan tarvekartoituksen ja vaativuusmäärittelyn jälkeen sopivin jäsenyritys vastaa toimituskykynsä ja erikoisosaamisen pohjalta toimitushankkeen etenemisestä.

Laajemmat hankkeet (esim. OdooCustom), mahdollistaa yhteisen suunnittelun ja resurssoinnin toteutukseen hankkimalla osa-alueiden syväosaamista muilta jäsenyrityksiltä.

Asiakastoimitusten laadun varmistaminen, yhteisesti hyväksytyt toimintatavat ja menetelmät, kuten Odoo sovellutuskohtaiset toimitusmallit ja käyttöönotot.

Haluamme että asiakkaat näkevät yhtymän luotettavana ja osaavana Odoo ohjelmistotoimittajana. Yhteenliittymän tavoite, toimitusresurssien ja kokemuksen yhdistäminen lisää merkittävästi toimituskykyä, vahvistaa jatkuvuutta ja luotettavuutta sekä jatkuvan tukitoiminnan saatavuutta.

Odoo image and text block

Vakioidut toimitusmallit ja toimialaratkaisut  

Odoo ohjelmiston vakioidut toimitusmallit 

OdooStart, heti käyttöönottovalmis Odoo sovellutus. Kohderyhmänä mikroyritykset ja myyntikanavana Odoogroup verkkosivut ja internet.

OdooBasic, toiminnanohjauksen peruspaketti kasvaville ja kansainvälisille pienyrityksille.

OdooCustom, asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan tarpeiden pohjalta suunniteltu ERP toiminnanohjaus. Asiakas hyväksyy toteuttamiskelpoisuuden PoC (Proof of Concept) -mallin pohjalta. Yksi OGF jäsenyritys vastaa kokonaistoimituksesta asiakkaalle ja muut jäsenyritykset osallistuvat erikoisosaamisellaan toimitussopimuksen mukaan. 

Toimialaratkaisut ja luontaiset toimitustiimit

Vähittäiskauppa / jälleenmyynti verkkokauppa ja kassa/korttimaksu palvelut, taloudenohjaus/palvelut, web-service verkkolaskutus, tapahtumien siirto kirjanpitoon tai Odoossa palveluna. 

Projekti- / palvelutoimitukset logistiikka, verkkosivut/kauppa, asiantuntijapalvelut. 

Asiakkuudenhallinta (CRM) myyntiprosessista tilaukseen, IT-arkkitehtuurit, Big Data.

Odoo tuotanto, valmiit sovellusaihiot ja konfigurointi sopimusvalmistus, huolto ja korjaus, hankinnat ja toimitusketjun logistiikka.

Toimitusmallit ja menetelmät sekä tiimit ja resurssointi (referenssit) kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön yhteydessäToimitukset organisoituvat itseohjautuvasti jolloin toiminta on ketterää ja kustannustehokasta.


Odoo image and text block

Odoo Group Finland palvelutarjonta

Ohjattu käyttöönotto OdooXpress, kevyt toiminnanohjaus + lisätoiminnnot, käyttäjätuki sekä koulutus.

Sovellusneuvonta, tarvekuvauksen pohjalta käyttöönoton hyödyt ja hankkeen kustannusarvio.

Omatoimiset Odoo käyttäjät, tuki- ja sovelluspalvelua saatavilla uuden käyttäjäkerhon kautta.

Odoo markkinointikanavat, yhteiset kampanjat, alan messut, Odoo.com community yhteisön tuki. 

Odoogroup.com verkkosivut, blogit ja tiedotteet, asiantuntijapalvelut, webinaarit, käyttäjäkerho.

Odoo ohjelmisto ulkoistettu etäpalvelu, Myynti - ja Ostoreskontra - Ostotoimi ja Hankinta logistikka - Toimittajan toimituskyky ABC analyysi - Sisäinen kustannuslaskenta - Tuote- ja projektikannattavuus.

Odoo yhteistyökumppanuus ( Ota verkoston yhteistyöhyödyt käyttöön!)

Kohderyhmänä ICT-palvelu- ja kirjanpitoyritykset. Haemme jatkuvasti Odoo yhteistyökumppaneita. Myös Odoo yritysohjelmistoa omatoimisesti käyttävät yritykset. Kumppani voi toimia samalla Odoo myyntikanavana yhteistyösopimuksen pohjalta.

Kiinnostaako Odoo Group Finland palvelut ja kumppanuus?  

Lisätietoa Odoo kumppanuudesta: kaj.sjoholm@abconline.fi, puh +358 44 2506448.

Lisätietoa Odoo Group Finland palvelutarjonnasta: info@odoogroup.com