Myynti kasvuun ja CRM käyttöön - osa 2

Asiakkuudenhallinnan käyttöönotto Odoossa

Tämä artikkeli on toinen osa Odoo CRM:n käyttöönotosta kertovasta sarjasta. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi Odoo 9:n CRM:n käyttöönottoavustimen ensimmäiset asiat ja tässä artikkelissa jatketaan loput asiat. Ensimmäisen osan löydät täältä.

Käyttöönottovaihe

Sähköposti-integraatio

Odoo mahdollistaa tulevien sähköpostien integroinnin suoraan myyntiprosessiin. Tämän avulla saadaan esimerkiksi tulevasta sähköpostista automaattisesti muodostettua liidi. Ensin kannattaa miettiä myyntiprosessin tarpeet ja vasta sen jälkeen tehdä tarpeita vastaava sähköpostien tekninen konfigurointi.

Tekniseen konfigurointiin on monia vaihtoehtoja:

  • Käytä sinulla jo olevaa sähköpostipalvelua ja määrittele viestit kulkemaan sen kautta.

  • Asenna Odoo-palvelimelle sähköposti ja käytä sitä vain Odoon sähköposteihin.

  • Käytä jotain erillistä sähköpostipalvelua, esimerkiksi Mandrill tai SendGrid.

Jos käytät sähköpostia aktiivisesti sähköpostin lähetykseen, kannattaa tähän vaiheeseen ottaa asiantuntija avuksi. Huonossa tapauksessa sähköpostiasetukset aiheuttavat että viestit eivät menekään perille, tai suuri osa menee suoraan roskapostiin.

Asiakkaat

Asiakastietojen massatuonnissa voit hyödyntää Odoon import-rajapintaa. Voit syöttää asiakkaan Odooseen ja viedä export-rajapinnalla syötetyt tiedot Excel-muotoon jolloin saat hyvän pohjan tuotavia tietoja varten.

Jos tuotavien asiakkaiden määrä on pieni tai tietojen laatu ei ole hyvä, ei massatuontia kannata käyttää. Käyttöönotossa on ehdottomasti suositeltavampaa aloittaa tyhjällä asiakaskannalla ja kerätä ajantasalla olevaa tarkkaa tietoa pikkuhiljaa, kuin tuoda iso määrä valmiiksi vanhentunutta tietoa. Määrä ei korvaa laatua.

Tuotteet

Tuotteet voidaan tuoda massa siirtona kuten Tuotteiden siirto on yleensä helpompaa kuin asiakkaiden.

Hinnat

Tuotteiden hinnoittelu voi tapahtua usealla eri tavalla. Tuotteella voi olla yksi myyntihinta tai kohderyhmittäin eri hinnastoja. Lisäksi hintoihin voi kytkeä sääntöjä, joiden avulla voidaan ohjata hintaa hyvinkin tarkasti sekä tarjouksilla että verkkokaupassa.

Vaikka hinnoittelumahdollisuuden ovat monipuolisia niin hinnoittelun osalta voi tulla mukautustarpeita. Mahdollisia erikoistilanteita voi olla esimerkiksi tuotteet, joiden sisältö vaihtelee paljon. Esimerkkinä tästä vaikkapa tuotteistettu tutkimuspalvelu, missä hinta muodostuu tutkimuksen kohderyhmäkoon, kysymysten määrän ja analyysin laajuuden mukaan. Näissä tilanteissa voidaan tehdä automaattinen laskenta Odooseen ja helpottaa tarjouksen ja tilauksen tekemistä.

Raportit

Valmiista raporteista löydät hyvin näkymiä tietoihin. Raportoitavat asiat konkretisoituvat kun ratkaisu on otettu käyttöön ja tulee todellista tietosisältöä. Valmiiden raporttien lisäksi Odoossa pystyy helposti tekemään omia raportteja joihin voi yhdistellä asioita. Parhaimmillaan saadaan tehtyä raportointi missä saadaan reaaliajassa seurattua tavoitteiden täyttymistä alussa määriteltyjen mittareiden avulla.

Muokkaukset

Yleisimpiä muokattavia asioita on esimerkiksi lisäkenttien ja työnkulkujen muokkaus sinun toimintaan sopivaksi. Näiden avulla saadaan Odoo tukemaan juuri sinun yrityksen toimintaa. Vakioasioissa kannattaa pitäytyä valmiiksi mietityissä alan parhaissa käytännöissä, mutta niissä osissa missä näet että saavutat kilpailuetua omalla toiminnalla, kannattaa hyödyntää sitä että Odoon voit muokata juuri tähän toimintatapaan sopivaksi.

Vaikka Odoon käyttöliittymän kautta pystyy tekemään paljon muutoksia näkymiin, tietosisältöön ja työnkulkuihin, kannattaa muutokset yleensä tehdä Odoossa omiksi moduleiksi jotta ne on helppo päivittää tuleviin Odoo-versioihin tai hallita jatkossa. Odoon käyttöliittymää voit käyttää kuitenkin hyvin siinä vaiheessa kun mietit "prototyyppiä" siitä mitä haluat lisätä ja sen perusteella on helppo tehdä Odoo-moduli tuotantokäyttöä varten.

Odoo on siinä mielessä ainutlaatuinen ERP-järjestelmä että se on avoin ja siihen voi tarvittaessa tehdä yllä mainittuja kenttämuutoksia laajempiakin muokkauksia juuri omaa käyttöä varten. Tätä ei siis ole sidottu niin että vain järjestelmän toimittaja pystyy niitä tekemään vaan pystyt tekemään niitä itse tai valitsemaan siihen sopivan kumppanin.

Toimintatapoja myynnin kasvattamiseen

Odoon käyttöönoton jälkeen voit hyödyntää järjestelmää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.

Myynnin viikkopalaveri

Myyntipalaverien järjestäminen on helpompaa kun Odoossa näkyy suoraan reaaliaikainen tilannekuva myynnistä. Ei siis enää jokaviikkoista sunnuntai-illan excel-taulukoiden kopiointia jotta myyjät saavat maanantain palaveria varten luvut toimitettua, nämä raportoituvat suoraan järjestelmästä. Tietysti edellyttäen että myyjät kirjaavat asiat järjestelmään.

Palaverin aikana huomataan mahdolliset poikkeamat ja voidaan porautua tietoihin tarkemmin. Tieto on saatavilla myyntipalaverissa ja korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä välittömästi tai ainakin kirjata ylös tehtäviksi jotta ne tulevat hoidettua.

Seuraa suurimpia myyntimahdollisuuksia

Priorisoi tärkeimmät mahdollisuudet ja hoida ne ensin. Kaikkia asioita et ehdi hoitamaan, mutta kun olet priorisoinut tärkeimmät niin ainakin ne tulevat hoidettua.

Ennusta

Kun seuraat myyntiä, opit suunnittelemaan ja ennustamaan sitä. Opit mikä sinun myynnissä vaikuttaa mihinkin ja mikä on oleellista. On hienoa kun myyntijohto ja myyjä pystyvät näkemään asiakkaiden liikkeet pari askelta etukäteen eikä joka päivä mene yllätystilanteiden selvittämiseen.

Plans are nothing.
Planning is everything.
- General Dwight D. Eisenhower

Osaaminen ja työkalut

Myynnin osaamisen ylläpitäminen koulutuksella ja sopivien työkalujen valinta ovat oleellisia myynnin toimintaa kehitettäessä. Myyntiprosessin perusasioiden ollessa kunnossa voit hiota sitä näillä. Esimerkiksi Odooseen löytyy satoja työkaluja ja moduleita minkä avulla voit vielä kasvattaa myynnin tehokkuutta.

Voit kerätä Odooseen myyjien käyttöön kirjaston heidän tarvitsemista ohjeista ja tarjota näin heille mahdollisuuden oppia lisää myynnistä ja myyntitavasta omassa organisaatiossa.

Lisäosat

Perus CRM-osan lisäksi Odoosta löytyy paljon lisää työkaluja minkä avulla pystyt tehostamaan myyntiä. Esimerkkejä myyntiin liittyvistä Odoo-moduleista:

  • Sähköpostimarkkinointi.

  • Keskustelu (web site live chat).

  • Kyselyt.

  • Tapahtumat.

  • Verkkokauppa.

  • Esitykset.

Nämä osat ovat siis Odoon avoimessa versiossa ilmaisia lisäosia, joita kannattaa hyödyntää.

Tämä artikkeli on kirjoitettu Odoo 9:n CRM-osuuden Planner-osan sisältöä mukaillen. Samat opit ovat luonnollisesti sovellettavissa muihinkin Odoo-versioihin. Odoo 9 sisältää Planner-nimellä olevat ohjatut toiminnot useiden muidenkin modulien käyttöönottoon ja käyttöön tutustumiseen.

Onko sinulla jo Odoo käytössä? Jos haluat tehostaa Odoon käyttöä myynnissä, ota yhteyttä Odoo Groupin myynnin asiantuntijaan Veikko Väätäjään, puhelin 040 1683 133, sähköposti veikko.vaataja@odoogroup.com. Jutellaan miten sinä voisit hyödyntää Odoon CRM-modulia. Jos sinulla ei vielä ole Odoo käytössä niin ota yhteyttä niin voin kertoa sinulle tarkemmin miten saisit Odoon käyttöön ja mitä hyötyä siitä sinun myyntitoiminnassa olisi.

Mukavaa Myyntiä!

Veikko