Internet ja pilvipalveluteknologia tehostaa pienyrityksen toimintaa

Miten pienyritys voi nopeammin hyötyä pilvipalveluteknologian käyttöönotosta?


Odoo Group Finland blogi julkaisu 

Tämä tutkimus ja analyysi pilvipalvelujen mahdollisuuksista tieto perustuu osittain KPMG:ssä tehtyyn maailmanlaajuiseen kyselyyn sekä Odoo Groupin käytännön kokemukseen ja osaamiseen pilvipalveluteknologian soveltamisesta ja hyödyntämisestä  yritysohjelmistojen eri käyttöönotto / toimitustilanteissa. 

Tee näin! Valitsee tärkeimmästä pilvitoimintamallista oman polku toiminnan kehittämiseksi pilvipalvelujen avulla.                                    Alla KPMG:n tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt, miksi yritykset siirtävät  toimintaansa pilvipalveluun on että yritykset selvityksen mukaan hyötyivät heidän pilvipalveluratkaisuista seuraavasti : 

0. Kyselyn mukaan 49% melkein puolet käyttäjistä pitää pilvipalvelut kustannustehokkaampina kuin perinteistä omaa palvelinratkaisua.   Infran ja IT-hallinnan sekä ohjelmiston ulkoistaminen verkkoalustalle tuo merkittäviä kustannussäästöjä

1. Kyselyyn osallistuneista 42% oli sitä mieltä, että pilvipalvelu mahdollistaa ja tukee paremmin työntekijöiden mobiililaitteiden yhteensopivuutta ja käyttöä, nopeuttaa asiakastoimitusten hoitamista sekä lisää asiakastyytyväisyyttä. 

2. Yrityksistä 37% oli sitä mieltä, että pilvipalvelu on parantanut tilaus- ja toimitusprosesseja asiakkaiden ja toimittajien kanssa, nopeuttanut asiakastilausten läpimenoa sekä lisännyt yrityksen toimituskykyä. 

3. Yrityksistä 35% oli sitä mieltä, että pilvipalveluratkaisut ovat mahdollistaneet paremman tiedonhallinnan sekä parantanut henkilöstön oman liiketoiminnan ymmärrystä ja tiimien yhteistyökykyä. 

4. 32% vastaajista sanoi  että pilvipalvelu mahdollisti yrityksessä uusien tuotteiden ja palvelujen innovoinnin, paremman asiakaspalautteiden käsittelyn ja sitä kautta tuotteiden ja palvelujen automatisoinnin ja digitalisoinnin

5. Yrityksistä 30% totesi, että pilvipalvelu on edistänyt uusien liiketoimintamahdollisuuksien soveltamisen, myynti- ja tilaustoiminnan automatisoinnin sekä asiakas- ja toimittajaportaalien käyttöönoton. 

6. Yrityksistä 28% totesi, että pilvipalvelujen käyttöönotto on edistänyt toiminnan siirtämistä globaaliin ympäristöön. Yrityksen myynti- ja ostotoiminnat avautuivat paremmin verkkokaupan avulla eritysesti EU:n alueella toimiville yrityksille. 

7. Yrityksistä 27% sanoi, että pilvipalvelun avulla he saavat tuotteensa ja palvelunsa nopeimmin markkinoille. Uusien tuotteiden ja palvelujen markkinointi hoituu hyvin pilvipalveluna ja samalla uusien kumppanien ja myyntikanavien haku on tehostunut.   


Testaa ja arvioi omankin yrityksesi kehittämistarpeita ja pilvipalvelun hyödyistä!    

Jos vähintään kolme (3) kyselyssä todettua hyötynäkökulmaa pilvipalvelun käyttöönotosta kiinnostaa niin se osoittaa että teidän yrityksessä olisi pilvipalvelulle kehittämistarpeita ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. 

Autamme mielihyvin veloituksetta 1-2 h pilvipalveluhyötyjen alustavassa selvitystyössä.

Odoo Groupin Finlandin tehtävänä on kehittää ja uudistaa pienyrityksen pilvipalvelut ja yritysohjelmistoratkaisut tyytyväisyystakuulla. 

Kaj Henrik Sjöholm, Odoo Group  Finland / Yritysohjelmistot , soita 0442506448