ERPWare Oy on virallinen Odoo ohjelmiston toimittaja ja kumppani

ERPWare Oy:stä tuli Odoo Ready Partner vuosikymmenen vaihtuessa

ERPWare on virallinenOdoo kumppaani. Olemme lisänneet panostusta Odoo-liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen.Osana tätä panostusta, liityimme vuoden alusta Odoo-kumppanuusohjelmaan ja ERPWare Oy:sta tuli virallinen Odoo Silver Partner vuosikymmenen vaihtuessa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita yrityksen liiketoiminnan kehitystä ja ohjausta tukevien järjestelmäratkaisujen käyttöönottohankkeissa. Näistä järjestelmäratkaisuista käytetään yleisimmin nimitystä toiminnanohjaus- tai ERP-järjestelmät. Kuvaavampaa kuitenkin olisi edellisistä termeistä poiketen puhua liiketoimintasovelluksista.

Järjestelmähankkeet tulisikin nähdä aina liiketoiminnan kehityshankkeina, mikä tarkoittaa laaja-alaisempaa liiketoiminnan tarkastelua ja kuvausta järjestelmähankkeen yhteydessä. Olemme olleet kehittämässä asiakkaidemme liiketoimintaa tukevia järjestelmiä pitkään. Kokemuksemme on karttunut kotimaisissa ja ulkomailla toteutetuissa hankkeissa. Palvelumme laadusta huolehtiminen ja sen kehittäminen ovat olleet aina keskeinen ohjenuoramme, jolla olemme varmistaneet tyytyväiset asiakkaat.